Hebben we alles besproken, ook het tapijt en vloerkleed? Mijn ervaring is dat juist een vloerkleed de sfeer benadrukt. Het geeft warmte en benadrukt de totale sfeer. Wat te denken om in de zomer en winter te wisselen van vloerkleed? Het wisselen geeft weer een ander beeld. U laat de winter voor wat die is. De zomer komt er aan.... of andersom!